Опаковка

НАШАТА РЕВОЛЮЦИОННА ЕКО-ОПАКОВКА ПОМАГА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Ние знаем, че опаковките и отпадъчните води на продуктите MULIERES са безопасни за околната среда. Употребата на тези концентрирани продукти е по-дълга, а опаковката им е направена от рециклиран картон. Тя съдържа 70% по-малко пластмаса и е напълно биоразградима. Освен това, можете да разделите картонените опаковки на половина и и да ги използвате като сандъче за разсад, цветя и др. растения!